Lời ngỏ!!!

Web bao gồm các văn bản liên quan đến hoạt động trong xây dựng như: Quản lý dự án, quản lý chất lượng, văn bản lập dự toán, quyết toán, báo cáo công việc, ...

Do mới xây dựng nên các mục còn sơ xài, thiếu sót,..sẽ được cập nhật về sau cho đầy đủ, hoàn thiện, tạo thuận lợi cho mọi người chia sẻ, tra cứu.

 

 

File văn bản dự toán

Văn bản dự toán
Tổng hợp các văn bản liên quan để lập dự toán công trình sửa chữa thường xuyên của Tổng công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam.
VAN BAN DU TOAN.xlsxTải về

Hình ảnh khảo sát công trình

Trạm đèn Hòn Hải

Bản đồ các trạm đèn, trạm luồng, địa điểm ăn chơi ^^!

Anh em nào đi khảo sát, nghiệm thu thì đánh dấu vị trí trạm đèn, trạm luồng, tụ điểm ăn chơi vào để các anh em khác đi lần sau học hỏi kinh nghiệm nha ^^!